DANH SÁCH NHÀ NGHỈ - KHÁCH SẠN

STT Tên nhà nghỉ / khách sạn Địa chỉ Điện thoại Số người lưu trú tối đa
1 Nhà nghỉ Cường Hằng Tổ 1 TT Tam Sơn, huyện Quản Bạ, Hà Giang 0915486631 20 người
2 Nhà nghỉ Núi Đôi Tổ 3 TT Tam Sơn, huyện Quản Bạ, Hà Giang 0972853678 20 người
3 Nhà nghỉ Cao Nguyên Đá Tổ 3 TT Tam Sơn, huyện Quản Bạ, Hà Giang 0987324355 40 người
4 Nhà nghỉ Cao Nguyên Đá Tổ 3 TT Tam Sơn, huyện Quản Bạ, Hà Giang 0933891567 40 người
5 Nhà nghỉ Kim Sơn Tổ 3 TT Tam Sơn, huyện Quản Bạ, Hà Giang 01234625207 30 người
6 Nhà nghỉ Phú Sơn Tổ 3 TT Tam Sơn, huyện Quản Bạ, Hà Giang 0974339050 20 người
7 Khách Sạn Vạn Duy Tổ 3 TT Tam Sơn, huyện Quản Bạ, Hà Giang 0919851968 40 người
8 Nhà nghỉ Anh Hoạt Tổ 3 TT Tam Sơn, huyện Quản Bạ, Hà Giang 0977831189 100 người
9 Khách sạn Anh Tú Phương Thiện Hà Giang 098 479 19 66 40 người