DANH SÁCH NHÀ HÀNG

STT Tên nhà hàng Địa chỉ Điện thoại Dịch vụ Cơ sở vật chất Giờ mở cửa
1 Nhà hàng Viêm Thuận TT. Yên Minh 0987578250 Chuyên lẩu ngựa, gà, bò Gồm 10 bàn phục vụ 60 khách người Mở của 7h sáng đến 23h đêm
2 Nhà hàng Ka Ka quán TT. Yên Minh 0982822382 Chuyên cơm đặt, hải sản, đồ rừng. Gồm 30 bàn phục vụ 180 người người Mở của 9h sáng đến 12h đêm
3 Nhà hàng Tôn Đại Thánh TT. Yên Minh 0963385591 Chuyên cơm bình dân, cơm xuất, giải khát, bia Gồm 7 bàn phục vụ 42 khách người Mở cửa từ 7h sáng tới 12h đêm
4 Nhà hàng 289 TT. Yên Minh 0987613289 Chuyên Phở buổi sáng, cơm bình dân, hải sản, đồ ăn địa phương Gồm 20 bàn, phục vụ 120 người người Mở cửa 5h sáng tới 22h đêm
5 Nhà hàng Đồng quê Chung Hằng TT. Yên Minh 01655148519 Chuyên phở buổi sáng, cơm bình dân, cơm xuất, đồ ăn nhanh. Gồm 14 bàn, phục vụ 86 khách người Mở cửa 6h sáng đến 21h đêm
6 Nhà hàng Thu Thủy TT. Yên Minh 01673289182 Chuyên cơm bình dân, hải sản, cơm xuất Gồm 30 bàn ăn, phục vụ 180 khách người Mở cửa 7h sáng tới 11h đêm
7 Nhà hàng Biển Rừng TT. Yên Minh 0984258807 Chuyên phở buổi sáng, cơm bình dân, các món dân tộc, hải sản Gồm 25 bàn, phục vụ 150 khách người Mở cửa từ 6h sáng tới 22h đêm
8 Nhà hàng Ngọc Anh TT. Yên Minh 0943090658 Chuyên đồ rừng, hải sản, cơm bình dân Gồm 15 bàn, phục vụ 90 người người Mở cửa từ 7h sáng tới 22h đêm
9 Nhà hàng Đức Mạnh TT. Yên Minh 0916844124 Chuyên cơm phở bình dân, cơm đặt, cơm xuất Gồm 6 bàn, phục vụ 36 khách người Mở cửa từ 6h sáng tới 20h tối
10 Nhà hàng Tấn Đức TT. Yên Minh 0977086698 Chuyên thịt dê, cơm đặt, cơm bình dân, Lẩu Gồm 100 bàn, phục vụ 600 khách người Mở cửa 6h sáng tới 22h đêm
11 Nhà hàng Phong Vân Quán TT. Yên Minh 0988586124 Chuyên cơm bình dân, lẩu các món Gồm 20 bàn, phục vụ 120 khách người Mở cửa 7h sáng đến 23h đêm
12 Nhà hàng Đạt Béo TT. Yên Minh 0973415827 Chuyên Cơm bình dân, hải sản, cơm xuất Gồm 20 bàn phục vụ 120 người người Mở của 7h sáng tới 23h đêm
13 Nhà hàng 23 TT. Yên Minh 0983803366 Chuyên Phở buổi sáng, cơm rang, cơm bình dân, hải sản, đồ rừng Gồm 18 bàn, phục vụ 104 người người Mở cửa 5h sáng đến 23h đêm
14 Nhà hàng Mẹt quán TT. Yên Minh 0983803366 Chuyên Phở buổi sáng, cơm bình dân Gồm 15 bàn phục vụ 90 khách người Mở cửa 5h sáng tới 23h đêm
15 Nhà hàng Minh Hải TT. Yên Minh 01666501688 Chuyên cơm bình dân, cơm xuất, hải sản (đặt trước) Gồm 20 bàn, phục vụ 120 khách người Giờ mở cửa từ 5h sáng đến 23h đêm
16 Nhà hàng Thiệu Thoa TT. Yên Minh 02193852008 Chuyên cơm bình dân, cơm đặt, cơm xuất Gồm 20 bàn, phục vụ 120 khách người Giờ mở cửa từ 6h sáng đến 22h tối
17 Nhà Hàng Phúc Cái TT. Yên Minh 01272764448 Chuyên phở buổi sáng, cơm bình dân, hải sản Gồm 20 bàn phục vụ 120 khách người Mở cửa từ 5h sáng đến 22h đêm
18 Nhà hàng Cao nguyên đấ TT. Yên Minh 02193852113 Chuyên Phở buổi sáng, cơm bình dân, cơm đặt, cơm xuất Gồm 8 bàn phục vụ 42 người người Mở cửa từ 6h sáng đến 21h tối
19 Nhà hàng Yến Vy TT. Yên Minh 0976218218 Chuyên phở, bún buổi sáng, cơm bình dân, lẩu các món Gồm 8 bàn phục vụ 42 người người Mở của 5h sáng đến 22h đêm.